Προγράμματα Voucher

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Πρόγραμμα Voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος

Voucher 600€ Επιστήμονες / Ελεύθερους Επαγγελματίες

Πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας

Δηλωση
Ενδιαφεροντος

Κάνε το επόμενο βήμα στην καρίερα σου