Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

«SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Κοινωφελής Εργασία: 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Δηλωση
Ενδιαφεροντος

Κάνε το επόμενο βήμα στην καρίερα σου