Κόστος Προγράμματος

Η τιμή διδάκτρων είναι 300 € για παρακολούθηση από το χώρο σας και 350 € από το χώρο του κέντρου μας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- Το κόστος των εισηγητών (Web conference 105 ώρες)
- Το κόστος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (απεριόριστη)
- Σημειώσεις (ηλεκτρονικές)
- Διαχειριστικά έξοδα

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:


- Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
- Ποινικός κώδικας
- Ποινική δικονομία
- Ειδικοί ποινικοί νόμοι
- Εισαγωγή στην ασφάλεια
- Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
- Ανταπόκριση σε περιστατικά
- Ασφάλεια εγκαταστάσεων
- Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
- Προστασία πρόσωπων
- Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
- Παροχή πρώτων βοηθειών


Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

– Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
– Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
– Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
– Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
– Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Privacy Preference Center