Οικονομικά Οφέλη

Η Συνολική Αμοιβή  μέσω Επιταγής Κατάρτισης  "VOUCHER" (εφόσον ο ωφελούμενος έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης), ανέρχεται στα  750,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Αντικείμενο

  • Θεωρητική Eπαγγελματική Kατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
  • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μη δυνάμενος να τη μεταβάλει εκ των υστέρων.

Privacy Preference Center