Στους ωφελούμενους που είναι κάτοχοι επιταγής Voucher (25 έως 45 ετών) και επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί μας για την υλοποίηση του προγράμματος παρέχουμε:

- Εξατομικευμένο σχεδιασμό προσωπικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής διαδρομής σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους

- Εξειδικευμένη κατάρτιση σε αντικείμενα με ζήτηση στην αγορά εργασίας

- Αναζήτηση και επιλογή κατάλληλων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης

25 έτη εμπειρία

- Εξασφαλισμένες θέσεις πρακτικής άσκησης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων της εκπαίδευσης μέσω αναγνωρισμένων και αξιόπιστων φορέων (VELLUM G.E.S.) ήτοι Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων σε αντιστοιχία των ειδικοτήτων των θέσεων πρακτικής.

Γιατί με το ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ ;
Το ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ διαθέτει 25ετή και πλέον παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία μας καθιστά πρωτοπόρους στην διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις.
Με γνώμονα αυτήν την εμπειρία, το ΚΕΚ σας καλεί να ενταχθείτε στην δράση και να συνεργασθείτε μαζί του.

Privacy Preference Center