ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2016

Καταρτιση και Πιστοποιηση Ανεργων 29 - 64 ετων σε κλαδους αιχμης

Σκοπός της Δράσης
Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις σύγχρονες ανάγκες κλάδων αναπτυξιακής προτεραιότητας της οικονομίας.
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας - σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ενισχύοντας έτσι τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.

Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους
Tο σύνολο των ωφελούμενων για στη  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ θα είναι 1465 άτομα


Προϋποθέσεις Συμμετοχής :
•Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
•Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
•Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Τα ποσά που θα λάβουν όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι 2.600 ευρώ ως εκπαιδευτικό επίδομα, ενώ η επιταγή κατάρτισης θα κυμανθεί από 1.155 έως 1.355 ευρώ. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων ως προς:
• Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:
α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια.
β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:
Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Το πλαίσιο δράσης του προγράμματος έχει ως εξής:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.
• Συμβουλευτική υποστήριξη.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
4. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Είσαι γεννημένος από το 1952 έως και το 1987;   
Κάνε την αίτησή σου σήμερα  στο  ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ
ΚΑΙ απόκτησε  ΔΩΡΕΑΝ

το πιστοποιητικό Πληροφορικής ( VELLUM G.E.S.) , με την αναγνώριση του ΑΣΕΠ , ενεργοποιώντας το VOUCHER

Κάνε τη σωστή επιλογή 
Αξιοποίησε σωστά την ευκαιρία για Κατάρτιση & Εύρεση Εργασίας
Επιλέγοντας
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ¨ ΣΠΟΥΔΗ ¨

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ επιταγης VOUCHER

Εισοδου στην Αγορα Εργασιας
για ανεργους νεους απο 18 εως 24 ετων

Το νέο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε, θα υλοποιηθεί με αντίστοιχους όρους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν το 2013 για τη δράση «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ως 24 ετών». Δηλαδή, στους νέους ηλικίας 18 ως 24 ετών, θα παρέχεται ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  και  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα καθώς και δυνατότητα πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.  
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης   ΣΠΟΥΔΗσυμμετείχε στην προηγούμενη ανάλογη δράση Voucher το 2013 και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία  εξειδικευμένα  προγράμματα  κατάρτισης  θεωρίας και  πρακτικής σε επιχειρήσεις για  άνεργους  νέους,  απόφοιτους  Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ-ΤΕΙ, δικαιούχους voucher του 2013.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΠΟΥΔΗ προετοιμάζοντας έγκαιρα τα νέα προγράμματα voucher, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους άνεργους νέους, παλιούς και νέους δικαιούχους voucher, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προγράμματα του νέου αναμενόμενου Voucher  2014.
Τι πρέπει να κάνω για να μετέχω στο νέο Voucher 2014;
1.  Να συμπληρώσεις τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για το NEO VOUCHER του 2014, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ. Έως  20/09/2014.
2.  Να επισκεφτείς άμεσα τα γραφεία του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ και να ενημερωθείς για διαδικασίες συμμετοχής, αντικείμενα κατάρτισης, ειδικότητες και επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.
Όποιο βήμα από τα παραπάνω ακολουθήσεις, έμπειρα στελέχη   Κατάρτισης και Μονάδας Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ θα σε ενημερώσουν ολοκληρωμένα για:
• Διαδικασίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης εκδήλωσης συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
• Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε όλα τα Θεματικά Πεδία και σε ποικίλες Επαγγελματικές Εξειδικεύσεις, με δυνατότητες πιστοποιήσεων
• Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το ΚΕΚ, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας Θέσεις Πρακτικής και Απασχόλησης με ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Θα σε βοηθήσουν:
• Να επιλέξεις Αντικείμενο Κατάρτισης που θα παρακολουθήσεις, σύμφωνα με το επαγγελματικό σου προφίλ και τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις
•  Να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το επιχειρηματικό προφίλ των επιχειρήσεων πρακτικής, τις συνθήκες και το αντικείμενο εργασιών, επαγγελματικών καθηκόντων των θέσεων πρακτικής που προσφέρουν.

Κάνε τη σωστή επιλογή 
Αξιοποίησε σωστά την ευκαιρία για Κατάρτιση & Εύρεση Εργασίας
Επιλέγοντας
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ¨ ΣΠΟΥΔΗ ¨

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ επιταγησ VOUCHER

Εισοδου στην Αγορα Εργασιας
για ανεργους νεους απο 25 εως 29 ετων

Το νέο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε, θα υλοποιηθεί με αντίστοιχους όρους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν το 2013 για τη δράση «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ως 29 ετών». Δηλαδή, στους νέους ηλικίας 25 ως 29 ετών, θα παρέχεται ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  και  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ  σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα καθώς και δυνατότητα πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.  
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης   ΣΠΟΥΔΗσυμμετείχε στην προηγούμενη ανάλογη δράση Voucher το 2013 και ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία  εξειδικευμένα  προγράμματα  κατάρτισης  θεωρίας και  πρακτικής σε επιχειρήσεις για  άνεργους  νέους,  απόφοιτους  Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ-ΤΕΙ, δικαιούχους voucher του 2013.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΠΟΥΔΗ προετοιμάζοντας έγκαιρα τα νέα προγράμματα voucher, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους άνεργους νέους, παλιούς και νέους δικαιούχους voucher, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προγράμματα του νέου αναμενόμενου Voucher  2014.
Τι πρέπει να κάνω για να μετέχω στο νέο Voucher 2014;
1.  Να συμπληρώσεις τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για το NEO VOUCHER του 2014, στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ. Έως  15/09/2014.
2.  Να επισκεφτείς άμεσα τα γραφεία του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ και να ενημερωθείς για διαδικασίες συμμετοχής, αντικείμενα κατάρτισης, ειδικότητες και επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.
Όποιο βήμα από τα παραπάνω ακολουθήσεις, έμπειρα στελέχη   Κατάρτισης και Μονάδας Προώθησης στην Απασχόληση του ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ θα σε ενημερώσουν ολοκληρωμένα για:
• Διαδικασίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης εκδήλωσης συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
• Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε όλα τα Θεματικά Πεδία και σε ποικίλες Επαγγελματικές Εξειδικεύσεις, με δυνατότητες πιστοποιήσεων
• Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το ΚΕΚ, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας Θέσεις Πρακτικής και Απασχόλησης με ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Θα σε βοηθήσουν:
• Να επιλέξεις Αντικείμενο Κατάρτισης που θα παρακολουθήσεις, σύμφωνα με το επαγγελματικό σου προφίλ και τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις
•  Να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το επιχειρηματικό προφίλ των επιχειρήσεων πρακτικής, τις συνθήκες και το αντικείμενο εργασιών, επαγγελματικών καθηκόντων των θέσεων πρακτικής που προσφέρουν.

Κάνε τη σωστή επιλογή 
Αξιοποίησε σωστά την ευκαιρία για Κατάρτιση & Εύρεση Εργασίας
Επιλέγοντας
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ¨ ΣΠΟΥΔΗ ¨